In opdracht van woningstichting Rochdale zijn we gestart met het plaatsen van rookmelders. In 2022 zullen we samen met Knipmeijer & Blok en Schoot het gehele woningbezit van Rochdale voorzien van rookmelders. Zo maken we het woningbezit van Rochdale klaar voor een veiligere toekomst.