DIRECT CONTACT? 075 670 3212

Circulaire installatie voor Leger des Heils

Voor de nieuwe daklozenopvang van het Leger des Heils aan de Nieuwegracht in Utrecht komt onze circulaire aanpak goed van pas. Bestaande elektra voorzieningen worden deels gedemonteerd en opnieuw toegepast voor de toekomstbestendige installatie. Zo wordt waarde behouden en voorkomen we laagwaardige verwerking van grondstoffen. In opdracht van JC Nieuwenhuizen BV installeren wij de complete […]

De NEN-EN-ISO 7010

Veiligheidskeurmerk en grafische symbolen Sinds januari 2013 is de NEN 6088 (waarin, in het kader van brandveiligheid van gebouwen, de bepalingsmethoden voor vluchtwegaanduiding zijn vastgelegd) ingetrokken door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN). De wereldwijde norm voor grafische symbolen wordt overgenomen in Europa, en dus ook in Nederland. Voor de NEN 6088 is de internationaal erkende norm […]

Levensloopbestendige woninginstallaties

Levensloopbestendige woninginstallaties   Instacom is al jaren nauw betrokken bij Kien en Vitaal Thuis en de ontwikkelingen op het gebied van levensloopbestendig bouwen en verbouwen. Daarom waren wij uitgenodigd op de bijeenkomst die onlangs werd belegd bij opleidingsfonds OTIB in Woerden. Op 5 november reikte Claudia Reiner, vicevoorzitter van UNETO-VNI, de richtlijn ISSO 77 Installaties […]

Samenwerken met zorg

Samenwerking Vios en Instacom in de zorg Renovatie Henriette Roland Holsthuis De opdrachtgevers Woonzorg Nederland als eigenaar en gebruiker en Evean als huurder en gebruiker van het complex hadden een gezamenlijke doelstelling; meer dan 200 wooneenheden voorzien van een nieuwe keuken, badkamer en de bijbehorende installaties. Hierbij moest ook de brandmeldinstallatie worden vernieuwd en operationeel […]

Gewijzigde eisen voor brandmeldinstallaties

Gewijzigde eisen voor brandmeldinstallaties Wij willen u in het kort attenderen op gewijzigde eisen in het bouwbesluit 2012 en de gevolgen hiervan voor uw brandmeldinstallatie. NIEUWE REGELING Per 1 januari 2015 houdt de CCV-regeling Brandmeldinstallaties 2002 op te bestaan. Het certificeren van een brandmeldinstallatie kan dan alleen nog onder de nieuwe BMI2011 certificatieschema’s. INSTACOM; UW […]

Het Leger des Heils en Prinses Beatrix vol lof over werkzaamheden Instacom !!!

Majoor Bosshardtburgh officieel open Vrijdag 3 oktober werd de Majoor Bosshardtburgh officieel in gebruik genomen. In samenwerking met aannemer JC Nieuwenhuizen bouwde Instacom dit opvangtehuis voor dak- en thuislozen. Een mooi complex dat nu al “het Amstelhotel binnen de maatschappelijke opvang” wordt genoemd.   Lees hieronder het artikel uit het Noord Hollands Dagblad “Link artikel […]

Instacom uw adviseur

Adviseur in de zorg De Kennis van installaties ligt voornamelijk bij de installateur Dat klinkt logisch. Toch blijkt in de praktijk dat opdrachtgevers in de zorg vooral de “adviesbranche” inschakelen om kennis over installaties te vergaren. Dezelfde “adviesbranche” die op haar beurt weer bij de installateur te rade gaat om kennis op te doen. Want […]

CliniClowns

De moderne Clown is altijd connected Instacom leverde installatie aan nieuwe hoofdkantoor Cliniclowns Half april is in Amersfoort het nieuwe kantoor van de Cliniclowns geopend. De goede doelen organisatie heeft zich gevestigd in de oude loods van de Nederlandse Spoorwegen in de Keistad. Het Rijksmonument werd daarvoor flink opgeknapt. Het in Zaandam gevestigde Instacom nam […]

BACK