DIRECT CONTACT? 075 670 3212

Instacom kiest bewust voor een energieneutrale en circulaire aanpak. Wij zijn uw technische installatiepartner voor duurzame installaties.

Instacom is, als partner van samenwerkingsverband ElektroNed, aangesloten bij het Urban Mining Collective (UMC). Het UMC gebruikt de stad als bron: grondstoffen en materialen uit slooppanden worden geoogst en geschikt gemaakt voor duurzaam hergebruik.

Net als u geloven wij in het belang van duurzaam ondernemen. En wij zien volop kansen voor circulariteit in de bouw. Gebouwen kunnen we duurzaam ontmantelen en de voor hergebruik geschikte materialen kunnen we opnieuw installeren. Samen met onze ketenpartners en deelnemende groothandels beschikken wij nu al over een circulaire voorraad om dit waar te maken.

Circulariteit en wettelijke vereisten

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt, dat aanvragen van een omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen (BENG). Voor bestaande bouw is dat vanaf 2050.

Dit is een enorme uitdaging, die circulair denken vereist. Dat is in de bouwwereld nog geen gemeengoed, maar wij hebben deze manier van denken al wel stevig omarmd. Samen met onze ketenpartners hebben we dan ook alle kennis en ervaring in huis om – gebruikmakend van de beschikbare middelen – een circulaire en energieneutrale installatie voor u te realiseren. Deze aanpak zorgt niet alleen voor energiebesparingsmogelijkheden en afvalreductie, maar ook voor minder C02-uitstoot.

Nieuwsgierig geworden wat Instacom voor u kan betekenen?
Bel met 075 – 6703212 (ma t/m vrij van 08.00 – 17.00 uur)

Energieneutrale installatie
BACK