DIRECT CONTACT? 075 670 3212

Instacom wint aanbesteding onderhoud zonnepanelen de Alliantie

In 2022 start Instacom officieel met het onderhoud van alle zonnepanelen op meer dan 12.000 woningen van woningcorporatie de Alliantie. Het contract omvat onder meer het integraal beheer & onderhoud van zonnestroominstallaties. Met deze vruchtbare samenwerking versterken Instacom en de Alliantie elkaar en investeren zij samen in innovatie, duurzaamheid en MVO. Daarnaast komt het gebruik van zonne-energie dichterbij voor de grootste groep bewoners.

Geruisloze transitie naar één leverancier

Om eenheid en overzicht te scheppen voor de Alliantie bij de overgang van een veelheid aan beheer- en onderhoudspartijen naar één partij, is algemeen directeur Bas Donkersloot van Instacom aangewezen als implementatiemanager. Hij is verantwoordelijk voor een geruisloze transitie.

“Sinds 2004 zijn we vaste partner van de Alliantie voor verduurzaming van elektrotechnische, beveiligings- en zonnestroominstallaties. Recent hebben we de installatie van de zonnepanelen op de kantoren van de Alliantie in Hilversum en Amersfoort voor onze rekening genomen. Instacom is partner van het Zonneteam van de Alliantie voor de regio’s Amersfoort en Gooi & Vechtstreek. Juist daarom zijn wij extra gemotiveerd om nu ook de integrale verantwoordelijkheid voor installatie en onderhoud van de totale PV-installaties van de Alliantie op ons te nemen”, aldus Bas Donkersloot.

“De komende twee jaren staan in het teken van leren en ontwikkelen: inventariseren, standaardiseren en groeien. In een partnerschap met Instacom maken we het voor bewoners mogelijk hun eigen bijdrage te leveren aan de energietransitie.”

Gerben van de Brug, Projectmanager Planmatig Onderhoud de Alliantie

Ontzorgen

Speciaal voor de Alliantie richt Instacom een klantcontactteam op en bieden ze één vast aanspreekpunt. Met meer dan 10 jaar ervaring met vergelijkbare opdrachtgevers neemt Ruud Kovacs, servicecoördinator Instacom, deze taak op zich.

“Naast het onderhoud, ontzorgen we de Alliantie ook in de communicatie met bewoners en verschaffen we realtime inzicht in onze prestaties. Net als de Alliantie dagen we onszelf uit te vernieuwen en te leren van onze samenwerkingspartners. We versterken het draagvlak onder bewoners voor de energietransitie door te laten zien dat we er samen voor gaan. We motiveren bewoners, bijvoorbeeld met evenementen en voorlichtingsbijeenkomsten, om het belang van verduurzaming van de woning te laten zien. Ook zien we kansen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten waar we samen zorgen voor een aantrekkelijk uniform aanbod van slimme PV-installaties,” aldus Ruud Kovacs.

BACK