DIRECT CONTACT? 075 670 3212

ISO 9001 wordt ook wel als volgt (versimpeld) weergegeven:
– zeg wat je doet
– doe wat je zegt
– bewijs het

KIWA/ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het systeem kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Download certificaat

BACK