DIRECT CONTACT? 075 670 3212

BEDRIJFSNOODPLAN

Weet u wat u moet doen in het geval van brand, een bommelding, aardbeving of bij wateroverlast? Weet u wat er van u wordt verwacht als er een stroomstoring is?
Er zijn talloze scenario’s te bedenken waarbij de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers op gestructureerde wijze geborgd dient te worden. Het wettelijk verplichte bedrijfsnoodplan geeft u een duidelijke richting bij het handelen tijdens calamiteiten en wordt speciaal voor u op maat gemaakt.

Waaraan moet een bedrijfsnoodplan voldoen?
Een bedrijfsnoodplan beantwoordt de volgende vragen:

  • Wie heeft welke taken, verantwoordelijkheden en is waarvoor bevoegd?
  • Hoe wordt er over calamiteiten gecommuniceerd met medewerkers en het gezag?
  • Wie houdt contact met de autoriteiten?
  • Welke middelen zijn beschikbaar?
  • Hoe gaat u met de externe hulpdiensten om?
  • Wie krijgt de leiding en hoe ziet deze bevelvoeringsstructuur eruit?
  • Wie is er verantwoordelijk als de bevelvoerder afwezig is?
  • Hoe wordt er een goede afstemming met de brandweer bereikt?

De juiste aanpak bij elke situatie
Elke situatie vraagt om een andere vorm van optreden, het ene geval is immers ernstiger dan de andere. In het bedrijfsnoodplan staat per calamiteit hoe u deze het beste kunt oplossen. Of het nu om brand gaat of een protest door militanten. Zie het bedrijfsnoodplan dus ook als een draaiboek dat u houvast geeft in elke omstandigheid.

Regelmatige oefening
De kern van een bedrijfsnoodplan is dat eenieder weet hoe hij moet optreden als er calamiteiten plaatsvinden. Een gestructureerde, veilige situatie voor medewerkers en derden is dan het gevolg. Maar om dit te waarborgen, is regelmatige oefening noodzakelijk. Zo kunnen eventuele knelpunten en onduidelijkheden meteen worden ondervangen en aangepast. Instacom helpt u hierbij.

BACK