DIRECT CONTACT? 075 670 3212

BRANDBLUSMIDDELEN

Brandblusmiddelen in een bedrijfspand zijn essentieel om de eerste fase van een brand te kunnen tegengaan. Een blustoestel dient zichtbaar en bereikbaar zijn, zodat het snel kan worden ingezet in het geval van calamiteiten. Pictogrammen helpen daarom om aan te geven dat een blustoestel zich op een maximale afstand van 30 meter bevindt. Daarnaast geeft het pictogram aan dat de afstand tussen twee toestellen maximaal 60 meter is.

 Criteria brandblussers
Hoeveel brandblussers dienen er te worden geplaatst? Dat is bepaald in de norm NEN 4001. De volgende criteria zijn daarbij van belang:

  • De omvang van het risico op brand
  • Het aantal aanwezigen in het gebouw
  • De omvang van het gebouw

Er zijn diverse soorten blusmiddelen die kunnen worden geplaatst. Zo zijn er poederblussers, schuimblussers en koolzuurblussers. Instacom heeft alle kennis en vaardigheden in huis om u grondig te adviseren over het aantal, type en locatie van brandblusmiddelen. Daarnaast helpen wij u met het plaatsen van duidelijke pictogrammen, waarmee de brandblussers kunnen worden geïdentificeerd.

BACK