DIRECT CONTACT? 075 670 3212

CAMERABEVEILIGING

Bewakingscamera’s worden opgehangen op plaatsen waar criminaliteit en overlast kunnen voorkomen. Hierbij valt te denken aan bedrijfspanden, winkels en winkelcentra, parkeerterreinen, ziekenhuizen, scholen enzovoorts. De beveiligingscamera’s dienen vooral als preventieve maatregel om criminaliteit te voorkomen, maar de beelden die door de camera’s worden vastgelegd, kunnen de opsporing van daders bespoedigen waardoor een veroordeling mogelijk is.

Eisen
Instacom is gespecialiseerd in de projectie en installatie van dergelijke camerabewakingssystemen. Met goede camerabewaking beschermt en bewaakt u niet alleen uw eigendommen, maar ook uw personeel. De eigenaar van een gebouw of een gebied mag camera’s ophangen, maar dient rekening te houden met de volgende punten, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM):

  • de aanwezigheid van camera’s dient noodzakelijk te zijn voor het doel;
  • het dient kenbaar te worden gemaakt dat er camera’s aanwezig zijn (informatieborden);
  • de camera’s dienen proportioneel te zijn, oftewel in verhouding tot het probleem;
  • het camerasysteem dient subsidiair te zijn; het middel dient niet erger dan de kwaal te zijn.

Bescherming persoonsgegevens
Behalve deze wetten en regels waaraan de eigenaar van een camerasysteem moet voldoen, zijn er in Nederland geen aparte wetten op dit gebied. Daarnaast gaat de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht, wanneer er beelden worden vastgelegd waarop personen herkenbaar zijn. Er is geen handhavende instantie of toezichthouder die controleert of eigenaren van bewakingscamera’s zich aan de regels houden. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens, maar in de meeste gevallen komen eigenaren in aanmerking voor het vrijstellingsbesluit. Dat houdt in dat  – mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals zorgvuldige omgang met de beelden en een beperkte bewaartermijn – de eigenaar het camerasysteem niet hoeft te melden bij het CBP.em niet hoeft te melden bij het CBP.

BACK