DIRECT CONTACT? 075 670 3212

CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN

Volgens het Bouwbesluit geldt de wettelijke verplichting dat iedere gebruiker van een brandmeldinstallatie over een beheerder (BBMI) van deze installatie beschikt. Instacom verzorgt  voor u de cursus ‘Beheerder brandmeldinstallatie’ (in het verleden ‘Opgeleid persoon’ genoemd). Met het certificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening voldoet u aan deze wettelijke eis uit het Bouwbesluit. De cursus is gericht op gebruikers en medewerkers die zich bezighouden met het beheer van de brandmeldinstallatie of daar enige affiniteit mee hebben zoals bhv’ers. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Omdat het niet altijd mogelijk is om al deze taken zelf uit te voeren bestaat tevens de mogelijkheid om (deel)taken van de BBMI over te dragen aan een externe deskundige zoals Instacom. Uw installatie wordt dan op regelmatige basis door ons gecontroleerd.

BACK