DIRECT CONTACT? 075 670 3212

ONTRUIMINGSINSTALLATIES

Bij brand dient iedereen zo snel mogelijk via de juiste weg het gebouw te verlaten, dat spreekt voor zich. Om zo’n proces efficiënt en effectief te laten verlopen, is een gedegen ontruimingsinstallatie onontbeerlijk. Het verschil tussen een brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie is niet eenduidig; beiden zijn nauw met elkaar verbonden. Het is dan ook niet eenvoudig om aan te geven wanneer u een brandmeld- of een ontruimingsinstallatie nodig hebt, deze laatste vormt doorgaans een onderdeel van de eerste.

Geluid bij ontruiming
Ontruimingsinstallaties hebben als doel om een pand zo snel mogelijk goed te ontruimen. Dergelijke installaties kunnen worden onderverdeeld in woordinstallaties, die via een gesproken boodschap zorgen dat een pand wordt ontruimd en slow whoopinstallaties, waarbij sirenes worden ingezet. Beide vormen dragen eraan bij dat in elke ruimte van het gebouw te horen is dat er een ontruiming plaatsvindt.

Onderdelen
Een ontruimingsinstallatie bestaat uit diverse onderdelen. De kern van de installatie wordt gevormd door de brandmeldcentrale. Deze centrale wordt bijgestaan door handmelders, die zich bevinden bij slanghaspels en nooduitgangen en (meestal) slow whoops oftewel sirenes. Deze slow whoops worden geactiveerd zodra het glaasje van een handmelder wordt ingedrukt. De combinatie van deze onderdelen dragen bij aan een veilige ontruiming van uw pand in het geval van brand.

Procesbegeleiding
Instacom installeert veilige en betrouwbare ontruimingsinstallaties volgens alle wettelijke normeringen. Deze installatie gaat gepaard met een Programma van Eisen, waarna u geldige certificering ontvangt. Instacom begeleidt u tijdens elke stap in dit proces en zorgt ervoor dat uw pand voor iedereen een prettige woon- of werkomgeving wordt.

BACK