DIRECT CONTACT? 075 670 3212

PROGRAMMA VAN EISEN

De overheid of uw verzekeraar kan van u eisen dat er een brandmeldinstallatie in uw gebouw aanwezig is. Deze brandmeldinstallatie dient natuurlijk aan bepaalde wettelijke eisen te voldoen. Deze zijn vastgelegd in de Nederlandse norm NEN 2535 en NEN 2575. Het kan echter voorkomen dat er nog aanvullende veiligheidseisen worden gesteld. Een Programma van Eisen (PvE) maakt deze voor u inzichtelijk.

Betrouwbaar en veilig maatwerk
Een PvE zet alle eisen rondom uw brandmeldinstallatie helder en begrijpelijk op een rij. Hiermee weet u zeker dat u in het geval van calamiteiten een brandmeldinstallatie heeft waarop u kunt vertrouwen. Instacom stelt voor u een op maat gemaakt PvE op waarmee u risico’s beperkt en discussies met de brandweer voorkomt. Daarnaast vormt het PvE de basis voor certificering conform de Regeling Brandmeldinstallaties 2011 (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV). Wij houden rekening met de inpassing van de brandmeldinstallatie in uw gebouw en de gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid van de installatie.

BACK