DIRECT CONTACT? 075 670 3212

ONTRUIMINGSPLAN

Sommige calamiteiten zijn van dusdanige aard dat ontruimen noodzakelijk is. Hoe vindt zo’n ontruiming veilig, gestructureerd en effectief plaats? Dat wordt vastgelegd in een ontruimingsplan. Met een ontruimingsplan bent u goed voorbereid op een noodsituatie die vereist dat (een deel van) het gebouw geĆ«vacueerd wordt. Bovendien legt het plan vast wat er tijdens de ontruiming moet gebeuren.

Is zo’n ontruimingsplan verplicht?
Een bedrijf dat een brandmeldinstallatie heeft, is verplicht om een ontruimingsplan in te stellen. Deze bepaling is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Heeft u geen brandmeldinstallatie? Dan stelt de Arbo-wet u evengoed verplicht tot het treffen van effectieve maatregelen bij een ontruiming.

Wat kan Instacom voor u betekenen?
Een ontruimingsplan wordt geheel aangepast op uw gebouw, situatie, werkzaamheden etcetera. Wij maken daarom uw ontruimingsplan op maat. Samen met u en de bouwtekeningen brengen wij de situatie in kaart, waarmee u een adequaat plan in handen krijgt.

BACK