DIRECT CONTACT? 075 670 3212

CO2 REDUCTIE IN INDUSTRIE

Energiebesparing en CO2-reductie kan worden behaald door het toepassen van efficiënte aandrijfsystemen bij industriële bedrijven. Elektromotorsystemen bepalen circa 69% van het elektriciteitsverbruik in de Nederlandse industrie.

Krachtinstallaties vragen om een flinke energievoorziening vanaf het transformatorstation naar de onderverdelers: dit kan voor verlichting, het machinepark, liften of roltrappen zijn. Met efficiënte elektrische aandrijfsystemen is daar 20 tot 30 procent energie-efficiencyverbetering te realiseren. Dit staat gelijk aan 5% tot 8% besparing op het nationaal elektriciteitsverbruik, ofwel 36 tot 55 PJ primaire energie.

Belangrijk is dat de infrastructuur dusdanig efficiënt wordt aangelegd, dat er zo min mogelijk transportverliezen optreden en de werkomgeving, inclusief alle apparatuur, niet wordt verstoord.

BACK