DIRECT CONTACT? 075 670 3212

INSPECTIES

De arbowetgeving schrijft voor dat elektrotechnische installaties periodieke keuringen vereisen, waarmee wordt aangetoond of de installaties nog voldoen aan de eisen. Deze inspecties dienen te worden uitgevoerd volgens de NEN 505110-1:1998 en NEN 3140:1998.

Wij voeren dergelijke inspecties met precisie en vakkundigheid uit. U ontvangt van ons een duidelijke rapportage waarin de status van de gehele installatie wordt weergegeven en gebreken worden omschreven. Indien gewenst kunnen wij de  geconstateerde gebreken vakkundig en efficiënt voor u verhelpen.

BACK