DIRECT CONTACT? 075 670 3212

ELEKTROTECHNIEK

Bedrijven concentreren zich –begrijpelijk- op hun kernactiviteiten. Toch bent u als werkgever volgens de Arbowet ook verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. In de NEN 3140 staat omschreven dat in iedere organisatie een ‘installatieverantwoordelijke’ aanwezig behoord te zijn. Aan de vakbekwaamheid van deze persoon – die een eigen medewerker kan zijn, maar ook een externe deskundige – worden hoge eisen gesteld. Als wij deze zorg van u overnemen heeft u weer tijd voor uw kerntaken.

Officieel opleveringsrapport
Volgens de arbowetgeving moeten elektrotechnische installaties periodiek worden geïnspecteerd. Dit om te beoordelen of de installaties nog aan de gestelde eisen voldoen. Deze inspecties dienen uitgevoerd te worden volgens de NEN EN 50110-1:1998 en NEN 3140:1998. Bij preventieve inspecties wordt de staat van onderhoud en eventuele veranderingen in de belastbaarheid van uw technische installaties periodiek gerapporteerd. Onderbouwd door meetgegevens en foto’s wordt daarbij – indien noodzakelijk – een aanbeveling gedaan voor onderhoud of vernieuwing. Als gecertificeerd installateur keurt en waarborgt Instacom alle technische installaties. Alle bevindingen wordt vastgelegd in een officieel opleveringsrapport.

24-uursservice
Onze professionele servicedienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week voor onze relaties beschikbaar en bereikbaar: dus ook na kantoortijd. Al onze servicemonteurs hebben de beschikking over een volledig geoutilleerde bedrijfswagen, zodat storingen snel en accuraat kunnen worden verholpen.

BACK