DIRECT CONTACT? 075 670 3212

INSPECTIE BESTAANDE INSTALLATIES

De Arbowet schrijft voor dat bestaande elektrotechnische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. Periodieke inspecties aan bestaande elektrotechnische installaties zijn wettelijk verplicht om te controleren of de installaties voldoen aan de technische en veiligheidsvoorschriften zoals die van toepassing waren ten tijde van de aanleg van de installatie.

Steekproef of uitgebreide inspectie
Afhankelijk van het gebruik van de installatie en het doel van de inspectie kan worden gekozen voor een steekproefsgewijze of uitgebreide inspectie. De inspectie bestaat onder meer uit visuele controle, metingen van impedantie, netspanningen, testen van (aardlek)schakelaars, inventarisatie van organisatorische verantwoordelijkheden, inspectie van zichtbare installatieonderdelen en het tekeningenpakket wordt gecontroleerd op onvolkomenheden.

Normen
Inspecties worden uitgevoerd volgens de bundel Bedrijfsvoering van Elektrotechnische Installaties Laagspanning (okt. 1998) die de normen NEN-EN 50110-1: 1998 en NEN 3140 bevatten. Indien gewenst is de inspectie te combineren met een thermografisch onderzoek. Hiermee krijgt u een beter inzicht in de bedrijfszekerheid en veiligheid van uw installatie.

BACK