DIRECT CONTACT? 075 670 3212

INSPECTIE NIEUWE INSTALLATIES

Nieuwe installaties of uitbreidingen van bestaande installaties moeten voor inbedrijfstelling worden geïnspecteerd conform NEN 1010:2007+C1:2008. Deze norm stelt regels aan het ontwerpen en aanleggen van installaties en is van toepassing op “gebouwen en terreinen voor bewoning, zakelijk, openbaar en industrieel gebruik”.

De bepalingen conform NEN 1010 vereisen onder meer;

  • de aanwezigheid van juiste, actuele tekeningen van de installatie;
  • de juiste bescherming en afscherming van de installatie;
  • op de juiste wijze geïnstalleerde leidingen, stroomketens, smeltveiligheden, schakelaars en dergelijke;
  • dat alle materialen zijn in overeenstemming met de eisen aangebracht;
  • en dat de juiste brandveiligheidseisen zijn genomen evenals de juiste en helder omschreven bedieningsinstructies aanwezig zijn.
BACK