DIRECT CONTACT? 075 670 3212

KEURING ARBEIDSMIDDELEN

Sinds de invoering van de Arbowet is periodiek keuren van elektrische arbeidsmiddelen verplicht. Ook de VCA-checklist eist deze jaarlijkse keuringen.

Doel van de periodieke keuring van elektrotechnische apparaten is het tijdig signaleren van afwijkingen die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De keuring bestaat achtereenvolgens uit een visuele controle en een controle door meting of beproeving.

Geïnspecteerd moeten worden onder andere de volgende apparatuur:

 • elektrische handgereedschappen;
 • verplaatsbare elektrische werktuigen;
 • handlampen;
 • koelkasten;
 • koffiezetters;
 • laboratoriumapparatuur;
 • pc’s;
 • printers;
 • verplaatsbare leidingen;
 • et cetera.


Aan het apparaat worden, indien van toepassing, de volgende metingen verricht:

 • isolatieweerstand;
 • weerstand aardleiding;
 • aardlekstroom en
 • vervangende aardlekstroom.

De bevindingen worden in een register vastgelegd, zodat u kunt aantonen dat in uw bedrijf de veiligheid bij gebruik van de apparatuur is gewaarborgd.

BACK