DIRECT CONTACT? 075 670 3212

NOODVERLICHTING

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt door de wetgever onderkend: dit is zowel in het Bouwbesluit, de Wet milieubeheer als in de Arbowet opgenomen. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt daarom onder een periodieke onderhoudsplicht. In de praktijk houdt dit in dat een noodverlichtingsinstallatie minstens een keer per jaar moet worden geïnspecteerd. Regelmatige controle en onderhoud zijn dus noodzakelijk en verplicht!

Veilige situatie
Als het goed is, gaat in noodsituaties waarbij het licht uitvalt de noodverlichting aan. Dit gaat gepaard met verlichte bordjes die naar de dichtstbijzijnde uitgang verwijzen. Om verzekerd te blijven van een goede en veilige situatie moet er wel wat werk worden verzet. Net als bij veel andere veiligheidsinstallaties is noodverlichting aan veroudering onderhevig. Zo zal de accu in de meeste gevallen na vier jaar aan vervanging toe zijn en kunnen elektrotechnische componenten defect raken. Bij geen of achterstallig onderhoud kan het proces van veroudering zeer snel gaan. Dit kan leiden tot het uitvallen van de noodverlichting en daarmee tot onveilige situaties en extra kosten. De eigenaar en/of gebruiker van de installatie doet er daarom goed aan een erkende deskundige aan te wijzen om het systeem te controleren, te onderhouden en alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden uit te laten voeren.

Logboek
Instacom kan uw noodverlichtingsinstallatie controleren, onderhouden en bepalen of deze nog naar behoren functioneert. Wij verstrekken een logboek waarin wij onze jaarlijkse werkzaamheden bijhouden. Zo is het voor u altijd te controleren in welke staat de installatie verkeert. Ook zal de plaatselijke brandweer tijdens een controle naar de status van de installatie vragen en kunt u deze aantonen door middel van dit logboek.

BACK