DIRECT CONTACT? 075 670 3212

RISICO INVENTARISATIE EN -EVALUATIE (RI&A)

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting. Wanneer de inspecteur vraagt om een RI&E en u als ondernemer, eigenaar of gebruiker geen RI&E kunt overleggen, dan zal u direct een boete worden aangezegd. Standpunt van de wetgever: ‘wie de RI&E niet uitvoert, geeft aan niet actief bezig te zijn met de veiligheid en gezondheid binnen het (zijn) bedrijf.’

In een risico-inventarisatie moet onderzocht worden welke latente gevaren aanwezig zijn en welke risico’s hieruit kunnen voortvloeien.

Hierbij wordt gekeken naar:

  • de waarschijnlijkheid dat het gevaar zich voordoet;
  • de frequentie dat een persoon aan het gevaar is blootgesteld;
  • de mogelijke gevolgen van het gevaar.

Het doel van de risico-evaluatie is te bepalen aan welke aspecten aandacht moet worden geschonken om de gevaren (en dus de ongevallen) te voorkomen. Instacom helpt u bij het opstellen van een RI&E.

BACK