DIRECT CONTACT? 075 670 3212

Rochdale en Instacom gaan voor groen!

Rochdale is een grote en bekende woningcorporatie. Zij biedt een thuis aan ruim 80.000 bewoners in de regio Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer. Instacom werkt al meer dan 25 jaar met veel plezier voor Rochdale. Recent heeft Instacom een groot zonnepanelenproject opgeleverd voor Rochdale. Michael Bax, werkvoorbereider bij Instacom, licht de werkzaamheden rondom dit project graag toe.

“Wat vrij uniek is, is dat wij als Instacom ook de huurders werven voor een zonnestroominstallatie. Het ging hier om 615 woningen waarvan wij voor nu 270 woningen een zonnestroominstallatie aansluiten. De huurders mogen zelf bepalen of zij meedoen met de zonnestroominstallatie. Huurders kunnen er dus ook voor kiezen om niet mee te doen met de zonnestroominstallatie als zij dit niet zien zitten. Uiteindelijk heeft ons team de minimale conversie voor de werving ruim behaald. Hier zijn wij erg trots op! Per woning installeren wij drie zonnepanelen. Zo kan uiteindelijk iedere bewoner (huidig of toekomstig) genieten van zelf opgewekte stroom. De aanschaf van zonnestroominstallatie wordt door middel van een vaste gebruiksvergoeding verrekend, welke vast staat tot einde levensduur van de installatie.’’

Centrale voorzieningen
Naast de zonnestroominstallaties voor de huurders, heeft Instacom de daken voorzien van zonnepanelen ten behoeve van energielevering aan de centrale voorzieningen. In totaal zijn er 1003 zonnepanelen geplaatst die op jaarbasis ongeveer 315.945 kWh aan zonne-energie opwekken. Hiermee wordt het netto energiegebruik in principe tot nul gereduceerd.

Samenwerking dakpartner: twee keer milieuwinst
“De dakpartner waarmee wij hebben samengewerkt, heeft de daken vernieuwd. Hiermee is de isolerende functie van de daken sterk verbeterd. Wij schakelden in de ontwerpfase al met de dakpartner om ervoor te zorgen dat de panelen en de veiligheidsvoorzieningen optimaal konden worden geïnstalleerd. Rochdale slaat op deze manier twee vliegen in één klap als het om duurzaamheid gaat: zonne-energie en betere isolatie.”

Instazon: eigen meter van Instacom
“Met ons eigen platform ‘Instazon’ kunnen medewerkers van Rochdale precies zien hoeveel energie de panelen in zijn geheel opwekken. Het grote voordeel van onze monitoring is dat wij niet afhankelijk zijn van een lokale internetaansluiting. Voor de verhuurder is dit hartstikke interessant. Zij kunnen op afstand monitoren en worden vanuit ons systeem direct gerapporteerd wanneer de installaties niet naar behoren functioneren. En dat kunnen wij dan weer snel oplossen.”

BACK