DIRECT CONTACT? 075 670 3212

Samenwerken met zorg

Samenwerking Vios en Instacom in de zorg

Renovatie Henriette Roland Holsthuis

De opdrachtgevers Woonzorg Nederland als eigenaar en gebruiker en Evean als huurder en gebruiker van het complex hadden een gezamenlijke doelstelling; meer dan 200 wooneenheden voorzien van een nieuwe keuken, badkamer en de bijbehorende installaties. Hierbij moest ook de brandmeldinstallatie worden vernieuwd en operationeel blijven want de bewoners hoefden niet te verhuizen. Bouwbedrijf Vios en installatiebedrijf Instacom zijn gespecialiseerd in het renoveren en vernieuwen van werk- en leefomgevingen.

Samen met de opdrachtgevers en belanghebbenden werden de noodzakelijke ingrepen en verbeterslagen inzichtelijk gemaakt. Deze werden getoetst aan de praktische, technische en financiƫle haalbaarheid. Daarnaast werd vooral de impact van de werkzaamheden op de bewoners inzichtelijk gemaakt en van te voren in kaart gebracht. Het noodzakelijke budget werd vastgesteld en daarna kon er gestart worden met het ontwerp en de engineering. Dit in overleg met alle betrokken specialisten (architect, constructeur, adviseur brandveiligheid, installateur, bewonerbegeleiders, zorgverleners, etc). Dit resulteerde in uitvoeringswerkplannen waarin het in stand houden en doorfunctioneren van noodzakelijke installaties, de bereikbaarheid van de werklocaties voor zowel de bewoners als de vaklieden, de voorzieningen op de werklocaties en het hele bouwproces werden vastgelegd.

De werkzaamheden werden uitgevoerd met in achtneming van alle overeengekomen afspraken en randvoorwaarden. Het doel was om overlast tot een minimum te beperken en de werkzaamheden zo netjes, schoon, veilig, en snel mogelijk uit te voeren. Vriendelijkheid en behulpzaamheid waren de sleutelwoorden tijdens de uitvoering. Tijdens het gehele proces was er informatievoorziening aan bewoners, personeel en gebruikers. Dit vond o.a. plaats door bewonersbijeenkomsten en persoonlijke benadering door bewoner- en, eventueel zorgbegeleider. Er waren wekelijkse nieuwsbrieven waarin de voortgang en de planning van de werkzaamheden werd toegelicht en nieuwsbrieven met informatie over contactpersonen, werkvolgorde en verwachtingen van bewoners en zorgverleners.

Kortom: Wij denken mee in oplossingen en samen met de bewoners en onze opdrachtgevers maakten wij het verbeteren van de leefomgeving tot een positieve en plezierige gebeurtenis. Een noodzakelijke, uitgebreide renovatie werd probleemloos en tot volle tevredenheid van alle betrokkenen uitgevoerd.

BACK