DIRECT CONTACT? 075 670 3212

Tweede openstelling SDE+: gewijzigde voorwaarden 2017

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van energie die wordt gewonnen uit biomassa, water, wind en zon. Deze regeling wordt over twee rondes verdeeld. Dinsdag 4 juli is bekendgemaakt dat voor de aankomende ronde enkele wijzigingen zijn doorgevoerd, met name met betrekking tot zonnepanelen.

Wijziging zonnepanelen

De tweede ronde van de SDE staat open van 3 t/m 25 oktober 2017. Voor aanvragen in de categorie ‘zon-PV’ gelden echter nieuwe voorwaarden:

  • Het maximale basisbedrag is verlaagd van €0,125/kWh in de eerste ronde naar €0,117/kWh in de tweede ronde.
  • De ingebruiknametermijn van zon-PV-projecten is teruggebracht van 3 jaar in de eerste ronde naar 1,5 jaar in de tweede ronde (geldt voor installaties kleiner dan 1MWp).
Voor deze tweede ronde van de SDE+ is een budget van € 6 miljard beschikbaar.

Stimuleringsregeling

De SDE+ is een regeling die de productie van hernieuwbare energie stimuleert. Dat gebeurt in de vorm van subsidie: over een periode van 12-15 jaar wordt jaarlijks een compensatiebedrag uitbetaald. Het gaat dan om het verschil tussen de kostprijs van een hernieuwbaar energieproject en de prijs voor grijze stroom of gas.
Aanvraagfases

Binnen de tweede openstellingsronde zijn er drie fases waarbinnen u uw aanvraag kunt indienen. De data hiervoor worden binnenkort bekendgemaakt. Het is belangrijk om erachter te komen in welke fase u uw aanvraag het beste kunt indienen.

BACK